Hỗ trợ thành lập, hồ sơ, đăng ký giấy phép phòng khám - HOTLINE: 0792061886

Thủ tục xin giấy phép hành nghề nha khoa

Rate this post

1.  Điều kiện hoàn thiện thủ tục xin giấy phép hành nghề nha khoa

Bên cạnh các điều kiện chung mà các phòng khám chuyên khoa đều phải tuân thủ thì phòng khám chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt cũng phải đáp ứng một số điều kiện riêng phù hợp với đặc thù chuyên ngành. Cụ thể về các điều kiện này đã được quy định tại Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tham khảo tại bài viết Điều kiện hoàn thiện thủ tục xin giấy phép hành nghề nha khoa.

2.  Thủ tục xin giấy phép hành nghề nha khoa

Cơ sở chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thủ tục xin giấy phép hành nghề nha khoa gồm:

–   Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);

–  Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài (bản sao chứng thực);

–   Hồ sơ về địa điểm kinh doanh phòng khám: Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hợp pháp;

–   Hồ sơ của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phòng khám gồm:

  • CMND/CCCD, sổ hộ khẩu;
  • Bằng tốt nghiệp đại học;
  • Chứng chỉ hành nghề đã được cấp;
  • Văn bản xác nhận thời gian công tác từ đủ 54 tháng của người chịu trách nhiệm chuyên môn chính kèm theo QĐ tuyển dụng, HĐLĐ, QĐ thôi việc tại nơi xin xác nhận để chứng minh hiện nay không còn làm việc tại cơ sở cũ;
  • Giấy tờ chứng minh chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực theo quy định.

–   Hồ sơ của các nhân viên khác nếu có:

  • CMND/CCCD, sổ hộ khẩu;
  • Bằng tốt nghiệp đại học;
  • Chứng chỉ hành nghề;
  • Hợp đồng lao động với phòng khám.

–   Bộ hồ sơ hệ thống xử lý nước thải: đảm bảo lắp đặt hệ thống xử lý nước thải theo quy định kèm xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

–   Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại.

3.  Trình tự thủ tục xin giấy phép hành nghề nha khoa

– Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như đã nêu tại mục 1 nộp tại Bộ phận một cửa Sở y tế nơi mở phòng khám.

Cán bộ một cửa kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận cho người làm thủ tục nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định, cán bộ một cửa hướng dẫn hoàn thiện.

–  Bước 2: Thẩm định cơ sở

Sau khi kiểm tra hồ sơ pháp lý mà đơn vị đã nộp đến Sở y tế, cán bộ của Sở sẽ thành lập đoàn thẩm định xuống trực tiếp phòng khám để thẩm tra cơ sở.

Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ và thực tế phòng khám, Sở y tế quyết định việc cấp/không cấp giấy phép hoạt động.

–  Bước 3: Nhận kết quả thủ tục

Người làm thủ tục đến nhận kết quả theo lịch ghi trên phiếu hẹn.

Bài viết liên quan:

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi với các chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp bạn hoàn thành hồ sơ một cách nhanh chóng.