Hỗ trợ thành lập, hồ sơ, đăng ký giấy phép phòng khám - HOTLINE: 0792061886

Thủ tục mở phòng khám da liễu đơn giản

5/5 - (1 vote)

Hồ sơ cần chuẩn bị và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thủ tục mở phòng khám da liễu

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Căn cứ vào quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, để hoàn thiện thủ tục mở phòng khám da liễu cần chuẩn bị những hồ sơ cơ bản dưới đây:

 • Đơn đề nghị xin giấy phép hoạt động;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề và danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám da liễu.
 • Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài;
 • Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp cứu;
 • Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thủ tục mở phòng khám da liễu

Căn cứ vào Điều 45 Luật khám bệnh, chữa bệnh:

 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Y tế
 • Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động: Giám đốc Sở y tế có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

Trình tự hoàn thiện thủ tục mở phòng khám da liễu cập nhật 2021

Để hoàn thiện thủ tục mở phòng khám da liễu, cá nhân, tổ chức cần thực hiện theo trình tự các bước như sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp một bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở Y Tế.

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức, cá nhân, nếu xét thấy hồ sơ ban đầu đầy đủ và hợp lệ thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở Y Tế đưa giấy hẹn.
 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận yêu cầu Tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, quy định của pháp luật.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ

 • Trường hợp xem xét thấy hồ sơ và Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện thì Giám đốc Sở Y Tế cấp giấy phép hoạt động cho phòng khám da liễu.
 • Trường hợp sau khi xem xét thấy hồ sơ của Tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện hoạt động thì Sở Y Tế trả lời bằng văn bản

Bước 3: Nhận kết quả

 • Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày trả kết quả được ghi trên giấy hẹn để đến nhận kết quả: Trường hợp được cấp phép thì Sở Y Tế trao giấy phép hoạt động cho cơ sở khám da liễu. trường hợp không cấp thì Sở Y Tế trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý:

 • Thời hạn xử lý hồ sơ là 10 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Y Tế nhận đủ hồ sơ và hợp lệ của Tổ chức, cá nhân có yêu cầu xin cấp giấy phép hoạt động co phòng khám da liễu (căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 40 Thông tư 41/2011/TT-BYT).
 • Nội dung của giấy phép hoạt động phòng khám da liễu bao gồm: Tên, hình thức tổ chức, địa điểm hoạt động; Phạm vi hoạt động chuyên môn; Thời gian làm việc hằng ngày.

Bài viết liên quan:

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi với các chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp bạn hoàn thành hồ sơ một cách nhanh chóng.