Hỗ trợ thành lập, hồ sơ, đăng ký giấy phép phòng khám - HOTLINE: 0792061886

7 Điều kiện chung để được cấp phép hoạt động cho phòng khám đa khoa

5/5 - (1 vote)

Để được cấp phép hoạt động cho phòng khám đa khoa, mỗi phòng khám tư nhân đều cần đáp ứng những điều kiện sau:

  • Thỏa mãn và đáp ứng đầy đủ các quy định và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành liên quan đến các cơ sở khám chữa bệnh.
  • Có đủ số lượng người hành nghề phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám tư nhân phải có ít nhất 36 tháng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
    Và các yêu cầu khác liên quan đến phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám đa khoa:
  • Quy mô: Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi; Có bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh).
  • Cơ sở vật chất: Có phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu). Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải có đủ diện tích để thực hiện kỹ thuật chuyên môn.
  • Thiết bị y tế: Có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.
  • Nhân sự: Số lượng bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh hành nghề cơ hữu phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sỹ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám đa khoa. Người phụ trách các phòng khám chuyên khoa và bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh) thuộc Phòng khám đa khoa phải là người làm việc cơ hữu tại phòng khám.

Tham khảo thêm tại website của chính phủ

Hãy liên hệ với Health Law để có thể được tư vấn về việc mở phòng khám đa khoa nhé

Bài viết liên quan:

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi với các chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp bạn hoàn thành hồ sơ một cách nhanh chóng.