Hỗ trợ thành lập, hồ sơ, đăng ký giấy phép phòng khám - HOTLINE: 0792061886

Quý doanh nghiệp đang cần hỗ trợ?

< All Topics
Print

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề

Theo quy định của pháp luật, cách khai hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Yêu cầu đánh máy)

Họ và tên: Chữ in hoa

Chỗ ở hiện nay: ghi theo lý lịch tư pháp (Hộ khẩu).

Văn bằng chuyên môn ghi như sau:

 • Bác sĩ (nếu đã học sau đại học thì cũng chỉ ghi là Bác sĩ)
 • Điều dưỡng (nếu đã học đại học, sau đại học thì cũng chỉ ghi là Điều dưỡng)
 • Kỹ thuật y (là kỹ thuật viên trước đây) (nếu đã học đại học, SĐH thì cũng chỉ ghi là Kỹ thuật y)
 • Hộ sinh (nếu đã học đại học, SĐH thì cũng chỉ ghi là Hộ sinh)
  Phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp:
 • Đối với Bác sĩ: Ghi đúng theo chuyên khoa hiện đang làm việc:
 • BS làm việc tại các khoa lâm sàng, ghi: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Tim mạch/Nội Hô hấp/Hồi sức cấp cứu/Ngoại….
 • BS làm việc tại các khoa cận lâm sàng, ghi: Chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh/Giải phẫu bệnh/Xét nghiệm Hóa sinh/Xét nghiệm Vi sinh/Xét nghiệm Huyết học…
 • BS y học cổ truyền, ghi: Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
 • BS về dinh dưỡng, tiết chế, ghi: Khám bệnh, chữa bệnh bằng dinh dưỡng, tiết chế.
 • Đối với Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y: Ghi theo phạm vi chuyên môn đang làm việc
 • Điều dưỡng, ghi: Điều dưỡng đa khoa.
 • Hộ sinh, ghi: Hộ sinh.
 • Kỹ thuật y, ghi: Kỹ thuật y chuyên ngành Gây mê hồi sức/Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng/Xét nghiệm Vi sinh/Xét nghiệm Hoá sinh/Xét nghiệm Huyết học.
  Đánh dấu “x” vào 6 hạng mục hồ sơ
  Ký và ghi rõ họ và tên

Nhận xét của người hướng dẫn thực hành (Yêu cầu đánh máy theo mẫu)

Giấy xác nhận quá trình thực hành (Yêu cầu đánh máy)

Lưu ý: Với những người đã có Bằng bác sĩ nội trú, CKI, CKII thì không cần giấy xác nhận thực hành (thời gian học được coi là thời gian thực hành).

Ông/bà: viết chữ in hoa

Chỗ ở hiện nay: ghi theo lý lịch tư pháp (Hộ khẩu)

Văn bằng chuyên môn: Ghi giống đơn đề nghị

Năm tốt nghiệp: Ghi năm tốt nghiệp của văn bằng chuyên môn ở trên

Đã thực hành tại: ghi chuyên khoa đang làm việc

Thời gian thực hành: được tính từ thời điểm được tuyển dụng vào bệnh viện (hoặc ký Hợp đồng lao động) tham gia thực hành khám chữa bệnh, đến thời điểm nộp hồ sơ.

Năng lực chuyên môn:

 • Đối với Bác sĩ:
 • BS làm việc tại các khoa lâm sàng, ghi: Thực hiện thành thạo các kỹ năng, quy trình kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Nội Tim mạch/Nội Hô hấp/Hồi sức cấp cứu/Ngoại….
 • BS làm việc tại các khoa cận lâm sàng, ghi: Thực hiện thành thạo các kỹ năng, quy trình kỹ thuật chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh/Giải phẫu bệnh/Xét nghiệm Hóa sinh/Xét nghiệm Vi sinh/Xét nghiệm Huyết học…
 • BS y học cổ truyền, ghi: Thực hiện thành thạo các kỹ năng, quy trình kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
 • BS về dinh dưỡng, tiết chế, ghi: Khám bệnh, chữa bệnh bằng dinh dưỡng, tiết chế.
 • Đối với Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y:
 • Điều dưỡng, ghi: Thực hiện thành thạo các kỹ năng chuyên môn, quy trình kỹ thuật của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.
 • Hộ sinh, ghi: Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Hộ sinh trung cấp/cao đẳng/đại học.
 • Kỹ thuật y, ghi: Thực hiện thành thạo các kỹ năng chuyên môn, quy trình kỹ thuật của Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức/Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng/Xét nghiệm Vi sinh/Xét nghiệm Hoá sinh/Xét nghiệm Huyết học.

Đạo đức nghề nghiệp:

 • Đối với người bệnh và người nhà người bệnh: Tuân thủ đúng chức năng, đạo đức nghề nghiệp trong khám, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh theo quy định của ngành, của nhà nước.
 • Đối với đồng nghiệp: Tôn trọng, đoàn kết, chia sẻ kính nghiệm với đồng nghiệp trong khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh.
 • Đối với cộng đồng: Tham gia chăm sóc, bảo vệ và giáo dục sức khỏe cho nhân dân, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định nghề nghiệp theo Luật Khám chữa bệnh.

Sơ yếu lý lịch (Yêu cầu đánh máy)

Khai đầy đủ các thông tin trong Sơ yếu lý lịch phù hợp với đơn đề nghị, giấy xác nhận quá trình thực hành.

Quá trình hoạt động của bản thân: khai từ thời gian được đào tạo chuyên môn y đến nay. Đặc biệt là quá trình tham gia công tác khám chữa bệnh, cơ quan công tác trong thời gian 2 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Lưu ý: Thời gian khám chữa bệnh tại Bệnh viện khai trong bảng quá trình hoạt động của bản thân phải trùng với thời gian thực hành ghi trên giấy xác nhận quá trình thực hành.

Ký và ghi rõ họ và tên.

Previous Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài
Table of Contents

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi với các chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp bạn hoàn thành hồ sơ một cách nhanh chóng.