Hỗ trợ thành lập, hồ sơ, đăng ký giấy phép phòng khám - HOTLINE: 0792061886

Quý doanh nghiệp đang cần hỗ trợ?

< All Topics
Print

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y được quy định như sau:

  1. Có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam.
  2. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành:
    a) Đối với bác sĩ: 18 tháng.
    b) Đối với Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y: 09 tháng
    c) Những cán bộ đã tốt nghiệp bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II thì thời gian học được tính là thời gian thực hành.

d) Nếu đã có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 18 tháng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng sau đó đã không tiếp tục thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xin cấp CCHN thì không phải thực hành lại nếu có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Trường hợp không có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục thì phải thực hành theo quy định tại khoản a, b ở trên.

  1. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
  2. Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Next Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
Table of Contents

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi với các chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp bạn hoàn thành hồ sơ một cách nhanh chóng.