Hỗ trợ thành lập, hồ sơ, đăng ký giấy phép phòng khám - HOTLINE: 0792061886

Quý doanh nghiệp đang cần hỗ trợ?

< All Topics
Print

Điều kiện được cấp phép phòng chẩn trị y học cổ truyền

Điều kiện để được cấp phép phòng chẩn trị y học cổ truyền bao gồm:

  • Thỏa mãn và đáp ứng đầy đủ các quy định và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành liên quan đến các cơ sở khám chữa bệnh.
  • Có đủ số lượng người hành nghề phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám
  • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám tư nhân phải có ít nhất 36 tháng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
    Và các yêu cầu khác liên quan đến phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng chẩn trị y học cổ truyền:
  • Cơ sở vật chất: Phòng chẩn trị diện tích ít nhất là 10 m2 và có nơi đón tiếp người bệnh; Tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký, phòng chẩn trị y học cổ truyền phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: Trường hợp có châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt thì phải có buồng hoặc bố trí nơi kê giường châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt có diện tích ít nhất là 05 m2 một giường bệnh; Trường hợp có xông hơi thuốc thì phải có buồng xông hơi có diện tích ít nhất là 02 m2 và phải kín nhưng đủ ánh sáng.
Previous 7 Điều kiện chung để được cấp phép hoạt động cho phòng khám đa khoa
Next Làm gì khi chủ đầu tư không thể làm bác sĩ đại diện phòng khám?
Table of Contents

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi với các chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp bạn hoàn thành hồ sơ một cách nhanh chóng.