Hỗ trợ thành lập, hồ sơ, đăng ký giấy phép phòng khám - HOTLINE: 0792061886

Quý doanh nghiệp đang cần hỗ trợ?

< All Topics
Print

Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề với người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề với người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài có phần khó hơn so với trong nước, theo đó:

Căn cứ theo Điều 18, Luật Khám Bệnh, Chữa Bệnh năm 2009:

a, Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

  • Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;
  • Giấy chứng nhận là lương y;
  • Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

b, Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

c, Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

d, Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Ngoài ra, người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư tại nước ngoài còn cần thỏa mãn điều kiện sau:

Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh quy định

Có lý lịch tư pháp được cơ quan Có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận.

Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước Có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật về lao động.

Previous Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
Next Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài
Table of Contents

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi với các chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp bạn hoàn thành hồ sơ một cách nhanh chóng.