Hỗ trợ thành lập, hồ sơ, đăng ký giấy phép phòng khám - HOTLINE: 0792061886

Các thủ tục mở thẩm mỹ viện cần lưu ý

5/5 - (1 vote)

Để hoàn thành thủ tục mở thẩm mỹ viện, cần đáp ứng được các điều kiện theo các quy định về y tế, cụ thể theo Luật Khám chữa bệnh năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thủ tục mở thẩm mỹ viện cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có Giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ

Theo quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ là một trong những loại hình phòng khám chuyên khoa. Để được cấp Giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, thẩm mỹ viện cần phải đáp ứng các thủ tục mở thẩm mỹ viện sau:

a. Thủ tục mở thẩm mỹ viện về cơ sở vật chất

– Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình, bảo đảm đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa, làm vệ sinh;

– Phòng khám chuyên khoa phải có phòng khám bệnh, chữa bệnh;

– Có buồng lưu người bệnh;

– Các điều kiện khác tùy theo phạm vi chuyên môn đăng ký;

– Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, xử lý chất thải y tế, phòng cháy chữa
cháy theo quy định của pháp luật; bảo đảm vô trùng đối với các phòng thực hiện thủ thuật;

– Có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ, chăm sóc người bệnh.

b. Thủ tục mở thẩm mỹ viện về trang thiết bị y tế

– Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đăng ký;

– Có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

c. Thủ tục mở thẩm mỹ viện về nhân sự

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa phải là bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình hoặc chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng về chuyên khoa đó;

– Các đối tượng khác làm việc trong phòng khám chuyên khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và được phân công công việc phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

2. Thủ tục mở thẩm mỹ viện: Hồ sơ xin phép hoạt động

Để xin phép và làm thủ tục để đưa thẩm mỹ viện vào hoạt động hợp pháp, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ như sau:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với phòng khám có vốn đầu tư nước ngoài;

– Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề và danh sách người đăng ký hành nghề của phòng khám;

– Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của phòng khám;

– Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại phòng khám nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;

– Tài liệu chứng minh phòng khám đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

– Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: phòng khám đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, văn bản trên thành 01 bộ hồ sơ, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đến nộp tại Sở y tế tỉnh thành phố nơi đặt cơ sở thẩm mỹ viện. Thời gian xin giấy phép thành lập phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ dự kiến 90 ngày làm việc.

Bài viết liên quan:

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi với các chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp bạn hoàn thành hồ sơ một cách nhanh chóng.